Voorwaarden


Ik stel als masseur/therapeut geen medische diagnoses. Indien nodig zal ik je altijd doorverwijzen naar je huisarts of specialistisch behandelaar.

Masseren mag bijna altijd. Maar soms mag ik niet masseren. Zoals bij actuele hart(ritme)stoornissen, koorts, nog niet geheelde wonden/botbreuken, infecties/ontstekingen en besmettelijke huidziekten. Ik zal hier altijd naar vragen.

Sta je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut of andere specialist en/of gebruik je medicijnen. Informeer je dan altijd vooraf of je gemasseerd mag worden.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de informatie, zoals je mij die in het intake gesprek verstrekt. Zodat ik de massage verantwoord en veilig kan uitvoeren.

Ik heb een geheimhoudingsplicht. En gegevens en informatie die jij mij geeft tijdens behandelingen zal ik niet dan zonder jou nadrukkelijke toestemming aan derden verstrekken (zie privacyerklaring).

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur afgezegde behandelingen worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor niet nagekomen (vergeten) afspraken.

Betaling geschiedt contant of via overboeking binnen 8 dagen direct na de behandeling.

KLACHTENREGELING

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 13 november 2023 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

COVID-19 (CORONA)

Ik ben gewend om hygiënisch te werken. Na elke behandeling worden de contactoppervlakken ontsmet. Ik houd me aan de richtlijnen van het RIVM. Voor gedetailleerde info m.b.t. COVID-19 protocollen verwijs ik U graag naar het RIVM (https://www.rivm.nl/corona/covid-19).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

nl_NL_formalNederlands (Formeel)